Close

Municipalities

Nagar Palika Parishad Agar Malwa

Agar, Madhya Pradesh 465441

Email : cmoagar[at]mpurban[dot]gov[dot]in
Phone : 07362258017

Nagar Palika Parishad Badagaon

Badagaon Madhya Pradesh

Email : cmobadagaonshajapur[at]mpurban[dot]gov[dot]in
Pincode: 465445

Nagar Palika Parishad Badod

Badod Madhya Pradesh

Email : cmobarod[at]mpurban[dot]gov[dot]in
Pincode: 465550

Nagar Palika Parishad Kanad

Kanad Madhya Pradesh

Email : cmokanad[at]mpurban[dot]gov[dot]in
Pincode: 465441

Nagar Palika Parishad Nalkheda

Nalkheda Madhya Pradesh

Email : cmonalkheda[at]mpurban[dot]gov[dot]in
Pincode: 465545

Nagar Palika Parishad Soayat Kalan

Soayat Kalan Madhya Pradesh

Email : cmosoyatkala[at]mpurban[dot]gov[dot]in
Pincode: 465449

Nagar Palika Parishad Susner

Susner Madhya Pradesh

Email : cmosusner[at]mpurban[dot]gov[dot]in
Pincode: 465447